Skip to main content

Privacy

Privacy beleid

Privacy beleid Optimazing BVBA

Versie 2.0Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-12-2020. 

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij werken.

 Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Optimazing BVBA. 
Je moet wel weten dat Optimazing niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. 
Door gebruik te maken van deze website accepteer je de factor ons privacy beleid. Optimazing respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten of gratis tools vragen we je om enkel de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Optimazing of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 Voorbeelden van gegevens die we vragen en verzamelen: je voornaam en e-mailadres als je een gratis product downloadt, je facturatiegegevens als je een dienst of product aankoopt, jouw e-mailadres en de naam en website van je bedrijf als je een vraag stelt, je e-mailadres en IP-adres als je een vraag stelt via de website-chat, …

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens als die relevant zijn.
 Als je daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt, sturen we jou regelmatig nieuwsbrieven en e-mails. Deze bevatten waardevolle inhoudelijke artikels en informatie, uitnodigingen voor gratis en betalende activiteiten, … 
Je kunt je op om het even welk moment zelf uitschrijven voor deze nieuwsbrieven. We maken gebruik van derde partijen die alle Europese en andere lokale regelgeving respecteren. 
Eénmaal per jaar sturen we jou een uitdrukkelijke vraag om je gegevens na te kijken en je interesse te bevestigen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar jouw browser stuurt en dat nadien op jouw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door jou gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek.
Sommige cookies – functionele cookies – zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je onze website wil bezoeken. Andere cookies – analysecookies – worden gebruikt voor analytische doeleinden van het websiteverkeer. Die kan je wel weigeren indien je dit wenst. Indien je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kunnen wij geen correcte werking van de website garanderen.

De cookies die wij gebruiken zijn de volgende:

Naam Host Bewaartermijn Type Categorie Omschrijving
UserMatchHistory .linkedin.com sessie Third-party Marketing Deze cookies worden ingesteld door LinkedIn voor reclamedoeleinden, waaronder: het volgen van bezoekers zodat relevantere advertenties kunnen worden getoond, gebruikers in staat stellen om de functies 'Solliciteren met LinkedIn' of 'Aanmelden met LinkedIn' te gebruiken, informatie verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken, enzovoort.
bcookie .linkedin.com 1 jaar Third-party Marketing Gebruikt door LinkedIn om het gebruik van ingesloten services te volgen.
lidc .linkedin.com 1 dag Third-party Marketing Gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn voor het volgen van het gebruik van ingesloten services.
_fbp optimazing.be 4 maanden First-party Marketing Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real-time bieden van adverteerders van derden.
_ga optimazing.be 2 jaar First-party Analyse ID gebruikt om gebruikers te identificeren.
_gid optimazing.be 24 uur First-party Analyse ID gebruikt om gebruikers te identificeren gedurende 24 uur na de laatste activiteit.
ln_or optimazing.be 1 dag First-party Analyse Gebruikt om te bepalen of Oribi-analyse kan worden uitgevoerd op een specifiek domein.
AnalyticsSyncHistory optimazing.be 30 dagen First-party Functioneel Gebruikt om informatie op te slaan over het tijdstip waarop een synchronisatie met de lms_analytics-cookie plaatsvond voor gebruikers in de aangewezen landen.
li_gc optimazing.be 2 jaar First-party Functioneel Gebruikt om de gasttoestemming voor het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden op te slaan.
_ga_D4Q4VR9MRJ optimazing.be / First-party essentieel /
_gat_UA-130220751-1 optimazing.be / First-party essentieel /
last_pys_landing_page optimazing.be / First-party essentieel /
pys_first_visit optimazing.be / First-party essentieel /
pys_session_limit optimazing.be / First-party essentieel /
pys_start_session optimazing.be / First-party essentieel /
pbid optimazing.be / First-party essentieel /
pysTrafficSource optimazing.be / First-party essentieel /
last_pysTrafficSource optimazing.be / First-party essentieel /
pys_landing_page optimazing.be / First-party essentieel /
li_sugr optimazing.be / First-party essentieel /

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Wij delen jouw persoonsgegevens in principe met niemand buiten onze onderneming.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. Wij zijn genoodzaakt om uw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in onze naam diensten kunnen verlenen.

Voor zover jij daarvoor toestemming geeft, kunnen wij jouw gegevens ook doorgeven aan derden die jou informatie willen sturen over de diensten die zij verlenen.

In bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om jouw gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie ons hierom verzoekt.

Soms zijn wij genoodzaakt om jouw gegevens door te geven aan derden, wanneer wij oordelen dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen.

Als wij onze activiteiten of een deel daarvan verkopen of overdragen, behouden wij ons het recht voor om ook uw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zullen wij de nodige inspanningen leveren om jou hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die jouw gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dit geval dien je je voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

Worden jouw gegevens doorgegeven aan het buitenland?

Het is mogelijk dat wij jouw gegevens dienen over te dragen naar een server of aan derden in het buitenland waarop wij beroep doen om jouw gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om onze overeenkomst met jou uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy clausule en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Bovenaan zie je steeds de datum van de meest recente update.

Welke rechten heb je?

Je kan je gegevens steeds inkijken en ze laten corrigeren of laten aanvullen. Je kan je gegeven ook laten verwijderen en je verzetten tegen de verwerking ervan.

De verwijdering van jouw gegevens kan echter tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Indien wij hiervoor een legitieme reden hebben die jouw belangen en rechten overstijgen of wanneer er een gerechtelijke procedure loopt, kunnen wij echter nog steeds doorgaan met het verwerken van jouw gegevens, die daarvoor noodzakelijk zijn.

Je kan je daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van je gegevens voor doeleinden van direct marketing. Hiervoor kan je contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: [email protected].

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Wij zorgen ervoor dat jouw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek, als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen en volgen de regelgeving hierover op. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen:

Optimazing BVBA
Sint-Jansvest 5
9000 Gent
België

TeL. +32 491 37 25 97