Skip to main content

Ei-genZinnige OndernemersBoost Kalender
Dag 34

De Belgische Federale Overheidsdienst Economie verplicht jou inderdaad om bepaalde zaken te vermelden op jouw website én ook op de social media platformen die jij inzet voor jouw bedrijf. Zij zijn bevoegd voor de controle hiervan.

Uit een grootschalige controle bleek dat meer dan 1 op 3 ondernemingen niet in orde was met die wettelijk verplichte vermeldingen op de website en/of sociale media. Helaas riskeer je hiervoor een boete.

Check in het 34ste ei of jij alle verplichte gegevens duidelijk vermeldt.

Laat gerust een reactie na per mail of deel jouw inzicht op social media en vermeld de hashtag #OptimazingOndernemersBoostKalender.
Als je @OptimazingOnlineMarketing dan nog eens tagt, dan is dat mooi meegenomen. De reden hier achter, begrijp jij ondertussen.

Enthouasiaste groet,

Cathy